Нова українська школа в дії

  З 1 вересня 2018 року наш ліцей, як і всі школи України, увійшли в новий етап розвитку освіти. Час змінюється, змінюються і підходи до навчального процесу.

  Збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створення навчально- предметного середовища, що в сукупності забезпечуть психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей.

  Вчителі нашого ліцею із зацікавленістю,ентузіазмом, старанням почали працювати в НУШ. За цей рік ми відчули на скільки цікаво дітям навчатися  у нових умовах. Наприклад, такий вид роботи, як « Ранкові зустрічі». Це зустріч на початку дня учнів із вчителем. Вони мають тематичний характер. Щоденні вітання, цікаве подання потижневого матеріалу, групова робота, ігри та завдання розвивального характеру, диференційований підхід до кожного учня допомагають нам згуртувати дитячий колектив, сприяють розвитку навичок спілкування, логічного мислення,творчої уяви, самостійності. Завдання, які пропонуємо учням спрямовані на формування ключових компетентностей молодших школярів Нової української школи.

Новою формою організації для розвитку пізнавальної активності учнів і розвитку їхньої самостійності є лепбук, або, як його ще називають, інтерактивна тематична тека.

Для того, щоб допомогти дитині відчувати мистецтво, використовуємо методику «входження в картину».