Наказ про прийом дітей до перших класів ЗЗСО Житомирської міської територіальної громади у 2023 році


До уваги батьків майбутніх першокласників!

Важлива інформація!

Департаментом освіти Житомирської міської ради видано наказ про прийом дітей до першого класу.

Детальніше розповідає головний спеціаліст департаменту освіти Наталія Єрмакова.


ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  ЖИТОМИРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

Н А К А З

        17.03.2023                        м. Житомир                          №   83  

Про прийом дітей до перших

класів закладів загальної

середньої освіти Житомирської

міської територіальної громади

у 2023 році

Відповідно до законів  України  «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2022 року № 1/4202-22 «Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти»  та  з метою забезпечення права на освіту та безпечного та організованого прийому дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році   

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати прийом заяв до перших класів закладів загальної середньої освіти Житомирської міської територіальної громади 3 квітня  2023 року.

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти всіх типів та форм власності:

2.1. організувати зарахування учнів до перших класів закладів загальної середньої освіти відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367;

2.2.  протягом приймання заяв вжити заходів для ознайомлення батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

2.3. довести до відома батьків, що за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає;

2.4. забезпечити постійний контроль за дотриманням правил прийому дітей  до перших класів;                            

2.5. до 01.04.2023 року визначити кількість 1-х класів, які будуть функціонувати у 2023/2024 навчальному році, в залежності від матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення, вимог законодавства щодо наповнюваності класів, з урахуванням показників попередньої мережі у 2023/2024 навчальному році;

2.6. забезпечити наступність між дошкільною та початковою ланками освіти  через проведення спільно із закладами дошкільної освіти  заходів щодо залучення дітей до навчання у закладі загальної середньої освіти: спільні педагогічні наради, взаємовідвідування уроків та занять, роботу консультаційного пункту з різних спільних проблем дошкільної та початкової ланки освіти;  

2.7. забезпечити  зарахування  до 1-го класу в першу чергу:

– дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене одним із наступних  документів:

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 р. № 207;
 • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» ;
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови, що користування житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб) чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» ;
 • акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302);
 • інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників;

– дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі та проживають на території Житомирської міської територіальної громади;

– дітей працівників цього закладу;

– випускників дошкільного підрозділу  закладу освіти (у разі його наявності);

2.8. вважати такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, мешканців, що мають постійну реєстрацію та зареєстровані внутрішньо переміщеними особами. Якщо документи на зарахування до 1 класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів;

2.9. взяти до уваги, що

–  дітям, які вступають до першого класу закладу загальної середньої освіти з території обслуговування, закладом не може бути відмовлено у зарахуванні;

– після першочергового зарахування  відбувається зарахування на вільні місця у порядку надходження заяв;

– відповідно до вимог рішення виконавчого комітету Житомирської міської територіальної громади від 26.05.2020  № 583 «Про затвердження Порядку надання Житомирською міською об’єднаною територіальною громадою освітніх та інших послуг» та Договору співпраці між Оліївською ОТГ та Житомирською міською територіальною громадою   зарахування на навчання дітей до закладів загальної середньої освіти проводиться при наявності клопотання від Оліївської ОТГ та реєстрації його в департаменті освіти Житомирської міської ради, після чого батькам надається направлення до освітнього закладу;

– для дітей, які не зареєстровані на території Житомирської ТГ,  обов’язковим є офіційний документ, що підтверджує проживання на території Житомирської ТГ.

2.10.провести зарахування до закладу загальної середньої освіти  за наказом директора до початку навчального року;

2.11. врахувати, що для зарахування учня до закладу загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають

– заяву встановленого зразку;

– копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

– оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

Врахувати, що

 • відсутність станом на 31 травня 2023 року медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні;

– відповідно до положень ст. 21 ЗУ «Про повну загальну середню освіту», ст. 15 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», п. 8 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, затвердженого Постановою КМ України від 20.01.2021р. № 31, п. 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженої наказом МОЗ України від 10.01.2006 року № 1, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.06.2006 р. за № 688/12562, здобуття освіти за очною (денною) формою можливе виключно при наявності документу, що підтверджує отримання дітьми профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень   (форма первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень»);

2.12. забезпечити та організувати зарахування учнів, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами, подання до закладу освіти необхідних документів (їх сканованих копій чи фотокопій) нарочним, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника);

2.13. врахувати, що діти або один із їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування;

2.14. створити умови безперешкодного доступу до закладів загальної середньої освіти, в яких функціонуватимуть інклюзивні та спеціальні класи;

2.15. прийняти, у разі необхідності, за погодження з департаментом освіти Житомирської міської ради, управлінські рішення щодо відкриття додаткового (додаткових) класу (класів), внесення змін до організації освітнього процесу тощо;

2.16. взяти до уваги, що:

– відповідно до статті 9 розділу ІІ  Закону України «Про повну загальну середню освіту» зарахування дітей до закладу освіти на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти забороняється, крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти;

– не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють, та інша інформація, не передбачена чинним законодавством;

– умови для навчання та виховання першокласників встановлені Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 року № 2205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394 з урахуванням воєнного стану;

 – обов’язковим є наявність  згоди на обробку персональних даних, надана батьками учня;

2.17. провести інформування громадськості, батьків майбутніх першокласників та розмістити до 01 квітня 2023 року на веб-сайті та стенді закладу, обравши зручні для огляду локації,  інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування, порядок прийому дітей до 1-х класів, перелік документів, що підтверджує місце проживання дитини, одного з її батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу освіти, прогнозовану кількість 1-х класів;

2.18. з метою моніторингу прийому дітей до 1-го класу у 2023/2024 навчальному році просимо до 01.05.2023 року, 15.05.2023 року, 31.05.2023 року, 15.06.2023 року,  30.06.2023 року,  01.08.2023 року, 15.08.2023 року, 28.08.2023 року надавати інформацію згідно форми (додається).

3. Покласти персональну відповідальність за дотримання порядку зарахування учнів до 1-го класу закладів загальної середньої освіти  на керівників закладів.

4. Головному спеціалісту департаменту освіти Наталії ЄРМАКОВІЙ:

4.1. взяти під контроль дотримання вимог щодо зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти;

4.2. за необхідності надавати консультації батькам з питань зарахування учнів до 1-х класів;

4.3. розмістити цей наказ на веб-сайті департаменту освіти Житомирської міської ради до 01.04.2023 року.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника директора департаменту освіти Світлану КОВТУНЕНКО.

 

Директор департаменту освіти        (підпис існує)          Валентин АРЕНДАРЧУК